Primer cal observar el jugador o la jugadora. Després hem de saber veure els seus talents i els seus dèficits. I a l’hora d’entrenar, hem de potenciar allò que millor sap fer. 

Aquesta és una de les idees que l’Oscar de Paula va plantejar en el seu Clínic de Com Planificar una Temporada de Bàsquet.

Sequence_1

L’Oscar de Paula és l’entrenador del cadet B de l’entitat i porta molts temps formant part d’Elite Jove, una Associació Esportiva que agrupa un conjunt d’entrenadors de bàsquet dedicats preferentment a la formació de joves jugadors. 

Un altre de les idees que va exposar l’Oscar va ser la d’elaborar una planificació tècnica global de club que doni l’opció a les jugadores i jugadors a tenir un procés de formació continuat.

assis

Els entrenadors i entrenadores que van assistir al Clínic van valorar de forma molt positiva la xerrada de l’Oscar. 

El coordinador Andreu Lladó va apuntar que aquesta és la primera d’una sèrie de xerrades que es faran als entrenadors d’aquesta casa. 

“La idea és que des del club donem eines als entrenadors perquè millorin en la seva feina. Això repercutirà en la millor ensenyança dels nanos.”

Des de la coordinació tècnica de l’entitat ja s’està treballant per la següent trobada.