• Els horaris del cap de setmana pels equips del Círcol.

  • Última jornada de la temporada, cal gaudir-la el màxim possible.

  • 1, 2, 3 Círcol!!!

Agenda (16-17 de maig)