• Per unanimitat l’Assemblea de socis i sòcies del Círcol va optar per exercir el dret preferencial de compra de l’edifici de Sant Anastasi número 2. Va ser la culminació d’un intens debat que es va iniciar a quarts de 12 i que va finalitzar a 2/4 de 3.
  • La Junta de l’Entitat va presentar a l’Assemblea, la proposta d’exercir el dret de tempteig i obtenir la titularitat de la finca on ara mateix hi ha el teatre i la seu social del Círcol.
  • L’opció de compra passa per aconseguir el finançament necessari abans de la data límit del 5 d’abril. Aquest finançament consta de 4 grans pilars:
  •    – entitats financeres: crèdit hipotecari
  •    – tresoreria de l’entitat
  •    – quotes extraordinàries: l’abonaran els socies i sòcies majors de 20 anys i que no entren dins els diferents grups d’exempts
  •    – aportacions voluntàries anònimes i retornables: són cessions monetàries sense interessos que alguns socis i sòcies aporten a l’entitat per tal de cobrir la necessitat de finançament per fer front al dret de tempteig. Les aportacions seran retornades en un màxim de 2 anys.
  • A més a més, la proposta presentada diumenge, també va constar d’un esborrany de pla de viabilitat per fer front al retorn del crèdit. A partir d’ara, la Junta va proposar treballar en un projecte d’entitat global per poder dibuixar els següents passos a prendre.
  • El gran èxit de l’Assemblea va ser la gran participació. Prop de 200 socis i sòcies entre presencials i delegats van donar a la trobada un aire de seguretat i força. Les decisions van ser preses després d’un procés de debat, d’aclariments i intervencions que van servir per enfortir la idea Círcol que es va respirar a la sala del teatre. 
  • L’Assemblea ha donat el sí al dret de tempteig. Ara falta l’aprovació definitiva de les entitats financeres per tancar el procés.
  • Ser propietaris obre un nou panorama pel futur del Círcol, un escenari que s’haurà de seguir bastint a partir del moment en que s’exerceixi aquesta compra.