SANCIONS FEDERATIVES

La junta de la secció de bàsquet informa que qualsevol persona que tingui llicència federativa, davant una acció/actitud que sigui motiu d’informe per part de l’àrbitre, una vegada emesa la resolució per part de la Federació Catalana de Bàsquet, si aquesta comporta una sanció econòmica anirà a càrrec de la persona afectada, la qual cosa posem en coneixement dels pares, jugadors i entrenadors.

Novembre 2016