Ja hem finalitzat les obres previstes d’arranjament del sostre del nostre teatre.

Les obres començades a finals del 2018 s’han concentrat en millorar l’estabilitat i l’aïllament del sostre i dels fals sostre, la reforma de la coberta i la col·locació de noves canalitzacions de desguàs d’aigua

Volem agraïr a l‘Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC)  de la Generalitat de Catalunya el suport econòmic, en forma de subvenció, per a poder financiar aquest projecte.