Després de les darreres indicacions de les autoritats respecte a les mesures de prevenció del SARS-COV2 El Círcol emet el següent comunicat i us informa